Međunarodo savetovanje „MAREN 2011” biće održano 9. i 10. juna u lazarevačkom Centru za kulturu, u organizaciji Direkcije za strategiju i investicije „Elektroprivrede Srbije”, Rudarskog basena „Kolubara”, Termoelektrana „Nikola Tesla”, Termoelektrana i kopova „Kostolac” i Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Zbog sve izraženijih problema sa kvalitetom lignita na površinskim kopovima u „Kolubari”, u toku su pripreme za realizaciju projekta unapređenja životne sredine u kolubarskom ugljenom basenu, koji će biti finansiran sredstvima EBRD i Kwf banke. Centralno mesto u ovom projektu pripada uvođenju sistema za upravljanje kvalitetom uglja na tamnavskim površinskim kopovima sa izgradnjom nove deponije za homogenizaciju uglja. Takođe se u TEKO „Kostolac” vrše pripreme za izradu projekta vezanog za upravljanje kvalitetom uglja na površinskom kopu „Drmno”.

Namera organizatora „MAREN 2011” je da se stručnoj javnosti prezentiraju iskustva upravljanja kvalitetom uglja na vodećim evropskim kopovima, od planiranja – mikro tehnologije rada bagera na sistemima za otkopavanje uglja, preko kontrole i upravljanja kvalitetom uz primenu najsavremenije opreme i prateće hardverske i softverske podrške, do homogenizacije  deponiji.

Planirano je da se ovaj workshop održi kroz dve tematske celine. Prvog dana govoriće se o načinu upravljanja kvalitetom, a drugi dan će biti posvećen predstavljanju proizvođača opreme za on-line kontrolu i opreme za rad na deponijama.

Prema rečima Slobodana Mitrovića, jednog od predsednika organizacionog odbora „MAREN 2011”, cilj organizatora je da ovogodišnji simpozijum bude radni skup razmene iskustava. Svi učesnici su se odazvali pozivu i najavili dolazak. Namera je da se tokom dvodnevnog radnog sastanka iznese što više stručnih mišljenja i iskustava. Učešće na simpozijumu potvrdili su i predstavnici vodećih evropskih kompanija kao što su RWE, „Vattenfall”, kao i stručnjaci iz Češke, Grčke, Bugarske.

Ovo je druga godina za redom da je Rudarski basen „Kolubara” domaćin simpozijuma „MAREN”, a očekuje se da će ovaj skup, kao i prošlogodišnji ispuniti visoke kriterijume stručnih diskusija o temama vezanim za rudarstvo.