Većina proizvodnih i finansijskih pokazatelja u prošloj godini, kada je ostvarena dobit od 45 miliona dinara, kao i brojne aktivnosti u ovoj godini pokazuju da je RB „Kolubara” maksimalno angažovana da bude pouzdan oslonac EPS-a i nastavi sa tendencijom uspešnog poslovanja - suština je 33. sednice Skupštine Rudarskog basena „Kolubara” koja je održana 4. maja u Lazarevcu.

U okviru postupka verifikacije godišnjeg izveštaja o poslovanju RB „Kolubara” za 2010. godinu, Ljubiša Nekić, pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske poslove je rekao da je stepen iskorišćenosti kapaciteta na kopovima blizu tehničkog maksimuma i da je proizvodnja uglja od oko 30 miliona tona bila u skladu sa potrebama elektroenergetskog bilansa Republike Srbije. U ovom privrednom društvu, po rečima Nekića, evidentan je rast produktivnosti, što najbolje ilustruje podatak da je ostvarena produktivnost na jednog zaposlenog (ukupan broj zaposlenih u 2010. godini bio je 10.001 radnik) 2.974 tone uglja i veća je u odnosu na 2009. godinu za 4,1 odsto.

U okviru realizacije plana eksproprijacije u minuloj godini isplaćeno je oko 3,6 milijardi dinara za zemljište i imovinu domaćinstava.

Da bi se sagledali svi aspekti racionalnog poslovanja u RB „Kolubara”, na predlog direktora Nebojše Ćerana biće urađena detaljna analiza poslovanja i likvidnosti svih ogranaka privrednog društva.

U raspravi o finansijskom izveštaju „Kolubara-Metala”, čiji je osnivač RB „Kolubara”, ocenio je da su gubici od 1,6 milijardi dinara u 2009. smanjeni na 217 miliona dinara u prošloj godini. Po rečima Milorada Pantelića, zamenika direktora „Kolubara-Metala”, do smanjenja gubitaka je došlo zahvaljujući većoj štednji i racionalnom poslovanju profitnih centara.

Na sednici Skupštine Privrednog društva RB „Kolubara” doneti su zaključci koji se odnose na realizaciju investicionih programa „Tamnava-Zapadno polje” u delu koji se odnosi na otklanjanje posledica indirektnog uticaja rudarskih radova na području opština Ub i Lajkovac.

U okviru izmene plana prodaje uglja u ovoj godini za potrošače van termoelektrana na sednici Skupštine RB „Kolubara” utvrđeno je da se određene količine sušenog i sirovog uglja prodaju putem javnog oglašavanja – tenderskom prodajom, u skladu sa odlukom direktora RB „Kolubara” i Pravilnikom o prodaji uglja.