Požar, koji je usled samozapaljenja uglja, na površinskom kopu Polje „D” buknuo 27. aprila i koji je istog dana lokalizovan, još uvek nije u potpunosti ugašen.

Prema rečima Dragana Arsenijevića, tehničkog direktora Polja „D”, u danima praznika nastavljene su aktivnosti na gašenju požara. Radnici Odvodnjavanja Polja nastavili su da šmrkovima gase požar, a jedan cevovod odvodnjavanja unutar kopa je usmeren na lokaciju požara. Radnici Pomoćne mehanizacije buldozerima rade na nagažavanju terena i prekrivanju požara jalovinskim masama.

EŠ 10-70 (EŠ 11) istransportovan je oko tri kilometra do lokacije požara, kako bi mesto požara zatrpao jalovinskim masama.

Oko polovine površine inicijalnog požara je delimično prekriveno jalovinskim masama i očekuje sa da će poslovi trajati i narednih desetak dana.