Na površinskim kopovima Rudarskog basena „Kolubara” u prva tri meseca  2011. godine je  proizvedeno preko 8,3  miliona tona lignita, što je za tri odsto više od plana.

Prema informacijama  dobijenim od Ljubivoja Gačića, rukovodioca Službe za koordinaciju proizvodnje „Kolubare”,  Polje „D” je, sa iskopanih 2,9 miliona tona uglja, ostvarilo najveći prebačaj plana od blizu 21 odsto. Na Polju „B” je proizvedeno 794 hiljade tona lignita, ili tri odsto više od plana. Kop „Tamnava-Zapadno polje” je dao 3,2 miliona tona uglja, čime je plan ostvaren sa 93 odsto.  Kop „Veliki Crljeni” je proizveo iznad 1,3 miliona tona lignita, ili  oko 97 odsto  planiranih količina.

Po rečima Gačića, razlog podbačaja plana za „Zapadno polje” je njegova visina  i zastoji u radu uzrokovani proslojcima jalovine i kvarovima na bagerima.

Tromesečna proizvodnja otkrivke u Rudarskom basenu „Kolubara” iznosila je oko 16,2  miliona kubika, što je za tri  odsto više od plana. Posmatrano po kopovima, „Tamnava-Zapadno polje” je imala  proizvodnju od blizu 7,3 miliona metara kubnih jalovine i  najveći prebačaj plana, od 29 odsto. Na Polju „D” je otkopano  i odloženo oko 7,4 miliona kubika otkrivke,  ili  šest  odsto  prekoplanskih količina.   Polje „B” je proizvelo više od  milion i po kubika čvrste mase, ili 83 odsto  od bilansa. Bager „glodar 4” je zbog nepredviđenih kvarova od sredine januara ušao u neplaniranu investicionu opravku, pa je „glodar 3” sa otkrivke prebačen na ugalj, što je glavni razlog za podbačaj  plana otkrivke na ovom kopu.  Na Polju „Veliki Crljeni” planirano 1,2 miliona kubika otkrivke, ali  zbog nerešenih   imovinsko-pravnih odnosa nije bilo proizvodnje.