U beogradskom Press centru, 19. aprila, u organizaciji „Balkan magazina”, održan je okrugli sto na temu: Ima li Srbija uglja za nove termoelektrane? Na ovo pitanje odgovore su dali: Zlatko Dragosavljević, državni sekretar Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Slobodan Mitrović, direktor Direkcije za strategiju i investicije „Elektroprivrede Srbije”, Nebojša Ćeran, direktor Rudarskog basena „Kolubara” i Dragan Jovanović, direktor „Termoelektrana i kopova Kostolac”.

U stručnoj i analitičnoj diskusiji govorilo se o količinama rezervi uglja u Srbiji koje će u budućnosti biti raspoložive za proizvodnju električne energije, pitanje iseljenja Mesne zajednice Vreoci za potrebe širenja postojećih i otvaranja novih površinskih kopova u „Kolubari”, zakonskoj regulativi za širenje kopova, problemu garantovanja eksploatacije potencijalnim budućim investitorima za izgranju novih termokapaciteta.

Zaključi ovog stručnog skupa su da u Srbiji ima dovoljnih količina uglja za proizvodnju električne energije u postojećim termokapacitetima, kao i za nove termoblokove. Istaknuto je da je ugalj strateški važan i nezaobilazan energent, garant stabilnosti elektro-energetskog sistema države u narednom periodu. Naglašena je potreba investiranja u rudarskom sektoru, neophodna su ulaganja, kako u geološka istraživanja, tako i u modernizaciju i revitalizaciju postojeće i nabavku nove mehanizacije i opreme na kopovima.