Peta godišnja konferenciji o energetici „Mogućnosti za energetski biznis u regionu Balkana” održana je, 6. aprila, u hotelu „Hyatt Regency” u Beogradu. U organizaciji „Ekonom:east media group”, među nekoliko stotina učesnika iz zemlje i inostranstva, koji su razgovarali o energetici Jugoistočne Evrope, našli su se i predstavnici Rudarskog basena „Kolubara”.

Predstavljajući rad najveće kompanije „Elektroprivrede Srbije”, koja obrenovačke termoelektrane snabdeva dovoljnim količinama uglja za nesmetanu proizvodnju 51 odsto ukupne godišnje proizvodnje električne energije u Srbiji, direktor „Kolubare” Nebojša Ćeran je govorio o investicijama i spremnosti basena za otvaranje novih površinskih kopova kao zamenskih kapaciteta za Polje „D”, kako ne bi došlo do ozbiljnog poremećaja u proizvodnji EPS-a 2014, a možda i 2013. godine.

– Danas je Rudarski basen „Kolubara” na prekretnici. Polje „D”, koje daje 40 odsto godišnje proizvodnje, što je 12 do 13 miliona tona uglja, jeste pred zatvaranjem. Proizvodnja je ostala na 30 miliona tona zahvaljujući prelaznim rešenjima čija primena definitivno ističe. Da bi se održao nivo proizvodnje, potrebno je odmah pristupiti otvaranju zamenskih kopova Polje „C”, Polje „E” i „Južnog polja”, a sva tri su vezana za problem izmeštanja Vreoca, naselja od oko 1.000 domaćinstava ispod kog su nalazišta od 600 miliona tona uglja, od čega umnogome zavisi budućnost proizvodnje struje u Srbiji. Ukoliko se ovog proleća ne krene sa ovim poslom, „Kolubara” 2014. godine neće moći da 365 dana godišnje ostvaruje normalnu proizvodnju uglja – rekao je Ćeran, tražeći od lokalne samouprave i državnih institucija da „Kolubari” omogući sprovođenje ovog posla.

„Kolubara” se na konferenciji predstavila i izložbenim štandom.