Na 32. sednici Skupštine „Kolubare”, održanoj 25. februara, usvojen je Finansijski izveštaj za 2010. godinu, koji pokazuje da je  „Kolubara” u prošloj godini imala dobre radne i proizvodne rezultate.
Od sredstava prodaje uglja termoelektranama i maloprodaji „Kolubara” je u 2010. godini ostvarila prihod od 35,6 milijardi dinara. Termoelektranama je isporučeno 27,9 miliona tona uglja, od čega je zabeležen prihod od 31 milijarde. Maloprodaji i drugim snabdevačima isporučeno je 1,3 miliona, od čega je zabeležen prihod od 3,5 milijardi dinara. Održavanje je bilo 5,3 milijarde i amortizacija oko 6 milijardi.
Slobodan Mitrović, ovlašćeni predstavnik osnivača, rekao je:
– U prošloj godini je realizovano oko 80 miliona evra investicija. Najbitnije je da je poslovna dobit 2,1 milijardu dinara. Ona je veća za oko 400.000 dinara u ovoj godini. I bez obzira na kursne razlike, koje su negativne zbog skoka evra prema dinaru,  jesu 1,7 milijardi, ipak je poslovna dobit veća i od toga za 400.000-500.000 hiljada dinara. „Kolubara” treba da nastavi sa ovim trendom pozitivnog poslovanja, a Finansijski izveštaj će biti poslat Agenciji za privredne registre na usvajanje.
– Izuzetno sam zadovoljan poslovnim rezultatom u prošloj godini. Uprkos brojnim problemima koji prate poslovanje „Kolubare”, ova firma definitivno jeste na stabilnom, sigurnom i nepovratnom putu oporavka, da ostane ono  što svih ovih decenija jeste bila, a to je prvi i najstabilniji oslonac „Elektroprivrede Srbije”, ali i ekonomije Srbije – izjavio je direktor Rudarskog basena „Kolubara” Nebojša Ćeran.
Na sednici Skupštine donesena je odluka o davanju saglasnosti na zaključenje ugovora o zajmu sa „Kolubara-Ugostiteljstvom”, a takođe je data saglasnost na zaključenje ugovora sa „Alfa bankom Srbija”.