Dnevna proizvodnja uglja od 110.055 tona, koja je ostvarena 15. februara, četvrta je po veličini proizvodnja u istoriji Rudarskog basena „Kolubara”. Rekordna proizvodnja postignuta je 24. decembra 1988. godine, kada je iskopano 115.235  tona lignita.
Postizanje izuzetnih rezultata u proizvodnji električne energije u februaru u TENT-u omogućeno je velikom dnevnom proizvodnjom i isporukom uglja iz „Kolubare”. Tako su se dnevne proizvodnje 11, 12, 14. i 15. februara kretale od blizu 102.000 do preko 110.000 tona lignita, s tim što je 12. februara iskopano 108.718 tona, što je šesta po veličini proizvodnja u RB „Kolubara“. U intervalu od 11. do 15. februara prosečna dnevna proizvodnja uglja bila je 103.735 tona.
Prosečna dnevna proizvodnja uglja na površinskim kopovima „Kolubare” za šestnaest dana februara iznosila je 93.000, a od 10. februara premašuje 100.000 tona lignita, što je izvanredan rezultat koji godinama nije zabeležen.