Povodom pitanja koja ovih dana izazivaju pažnju javnosti, a ticu se poslovanja RB „Kolubara“, radi objektivnog informisanja javnosti, dužni smo da saopštimo sledece:

1. U vezi sa troškovima zakupa nedostajuce mehanizacije:


U 2010. godini troškovi zakupa mehanizacije  smanjeni su za oko 80%, odnosno za oko 40 miliona evra na godišnjem nivou u odnosu na 2008. godinu. To je postignuto primenom sledecih mera:

- Smanjenjem broja angažovanih mašina
- Smanjenjem broja moto sati
- Smanjenjem cene moto sata
- Ogranicavanjem dnevnog angažovanja mašina
- Po prvi put je nedostajuca mehanizacija angažovana putem tendera
- U ovom trenutku, procenat izradenih moto sati: 82% sopstvena mehanizacija i 18% iznajmljena mehanizacija
- U 2010. godini izdvojeno je oko 2,5 miliona evra za kupovinu 20 teških kamiona i 3 jedinice teške mehanizacije, a zapoceti su postupci vredni oko 4,5 miliona evra kojima ce biti kupljeno još 5 teških kamiona i 15 jedinica teške mehanizacije.

2. Bilans uspeha


Posle dugog niza godina  RB „Kolubara“ je u 2009. godini ostvarila pozitivan rezultat iz poslovnih odnosa u iznosu od više od 1,8 milijardi dinara, dok se za 2010. godinu ocekuje da taj rezultat bude oko milijardu dinara u plusu.


3. Prodaja uglja za široku potrošnju


Povodom poslova prodaje uglja za široku potrošnju odgovorno tvrdimo da nema monopolskog ponašanja, kao ni povlašcenih kupaca. Cena uglja je ista za sve kupce.
Cenu uglja odreduje direktor PD RB „Kolubara“, a  na ovako formiranu cenu saglasnost daje Skupština Privrednog društva i o tome obaveštava Upravni odbor EPS-a, kao i Ministarstvo rudarstva i energetike i Ministarstvo trgovine i usluga. Poslednji put cena uglja je povecana u avgustu 2009. za oko 10%. Doneta je i odluka o povecanju cene uglja od 20 %, koja stupa na snagu 1. marta ove godine.
Godišnja proizvodnja u PD RB „Kolubara“ iznosi oko 30 miliona tona uglja. Više od 90 % proizvedenog uglja isporucuje se termoelektranama, dok su preostale kolicine namenjene industriji, širokoj potrošnji, kao i prioritetnim kategorijama kupaca (škole, bolnice, obdaništa, sindikati, penzioneri, invalidi, zaposleni u Kolubari i EPS-u...)
Praksa je da se od ukupnih kolicina prodatog uglja približno jedna trecina isporucuje industrijskim potrošacima, jedna trecina prioritetnim kategorijama (škole, bolnice, obdaništa, sindikati, penzioneri, invalidi, zaposleni u Kolubari i EPS-u...), a trecina širokoj potrošnji – firmama koje se bave prodajom uglja.
Industrijskim i prioritetnim potrošacima (škole, bolnice, obdaništa, sindikati, penzioneri, invalidi, zaposleni u Kolubari i EPS-u...) se uvek, kada za to postoji namera kupca, ugalj prodaje direktno, bez posrednika.

Kao ilustraciju cinjenice da ne postoji monopol na prodaju uglja, može da posluži podatak da je u periodu od 2006 do ove godine bilo 538 kupaca iz kategorije široke potrošnje, 200 kupaca iza kategorije budžetskih kupaca i 106 industrijskih kupaca.
Pravilnik o prodaji uglja, koji definiše uslove, nacin i postupak prodaje uglja za industriju i široku potrošnju donešen je maja 2010. godine. Ovim Pravilnikom su, izmedu ostalog, precizirani uslovi koje preduzece koje kupuje ugalj od RB „Kolubara“ mora da ispunjava da bi postao naš kupac.
Ono što je posebno bitno je da se Pravilnikom obezbeduje sigurna naplata prodatog uglja, putem avansnog placanja ili obavezom kupca da obezbedi bankarske garancije, što u prethodnom periodu nije bio slucaj.
Saglasno osnivackim aktima, cetrdesetogodišnjoj tradiciji i istoriji, studijama o restrukturiranju EPS-a, kao i aktivnostima ucinjenim na ovom polju u prethodnim godinama, definisana je i misija PD RB „Kolubara“, a to je redovno i sigurno snabdevanje termoelektrana u cilju obezbedivanja elektroenergetskog bilansa, a ne trgovina ugljem. U tom smislu naša firma nema interes da formira sopstvenu mrežu maloprodaje.
Tokom 40 godina RB „Kolubara“ nije postojala praksa raspisivanja javnih tendera za prodaju uglja, što i ne postoji kao zakonska obaveza. Tenderski postupak je sproveden samo jednom, ali rezultati tok pokušaja nisu bili diskutabilni.
Medutim, ne iskljucujemo mogucnost i takvog rešenja. Smatramo da bi raspisivanje tendera bio korak napred u ovom poslu, tako da predstavnici RB „Kolubara“ u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike sagledavaju sve pozitivne i negativne posledice, kako na prihode EPS-a, tako i na snabdevenost tržišta, kao i cenu uglja za gradane.

PR Služba PD RB „Kolubara“