Rudarski basen „Kolubara”, danas je posetio Artur Kol, ambasador Izraela u Srbiji sa saradnicima. Na sastanku u poslovodstvu „Kolubare” u Lazarevcu, clanovi izraelske delegacije i predstavnici menadžmenta rudarskog basena razgovarali su o mogucnostima saradnje. 
Posle uvodnog sastanka, ambasador Kol upoznat je sa tehnologijom rada i aktivnostima vezanim za ocuvanje životne sredine. U obracanju medijima ambasador Kol je istakao da je prvi put u poseti opštini Lazarevac i rudarskom basenu, znacajnoj kompaniji za ekonomiju Srbije, a cilj posete je detaljije upoznavanje sa radom u „Kolubari”, nacinima rešavanja ekoloških pitanja i mogucnostima da izraelska tehnologija ucestvuje u rešavanju problema u oblasti zaštite životne sredine.
– Posle detaljnog upoznavanja aktivnosti „Kolubare” ubeden sam da postoji mogucnost saradnje, koja bi bila korisna za obe strane. Ova kompanija mora da ispuni veoma visoke standarde zaštite životene sredine prema standardima Evropske unije, a iskustva, znanja i tehnologije izraelskih kompanija u mnogome mogu pomoci u rešavanju ekoloških pitanja.
Nebojša Ceran, direktor „Kolubare”, naglasio je da rudarski basen menja stav prema problemima zaštite životne sredine i da su ove godine u planu veoma konkretni koraci.
– Plan za naredne godine, a vezan je za ovu posetu, je rešavanje drugog najveceg problema „Prerade”, upravljanja otpadnim vodama. U kontaktu sa ambasadorom Izraela, napravili smo prvi korak u razgovoru sa onima koje je život u teškim geopolitickim uslovima naterao da u odredenim oblastima budu najbolji, pre svega u upravljanju i precišcavanju voda (oko 80 posto otpadnih voda u zemlji precišcavaju). Takode su medu najboljima u tehnologiji poljoprivredne proizvodnje i korišcenju resursa, izraelska poljoprivreda je ekstremno uspešna na pustinjskom zemljištu, pa možda i tu bude nekih kontakata vezanih za rekultivisane površine – rekao je Cearn i istakao da se projektovanje novih elektrofilterskih postrojenja na pogonu „Prerada” smatra jednim od prioriteta, jer je ovaj pogon jedan od najvecih zagadivaca u ovom kraju. Ove godine se planira projektovanje, a sledece realizacija. U „Kolubari” se radi i na ubrzavanju i podizanju kvaliteta redovnih poslova rekultivacije, planira se vece korišcenje rekultivisanog zemljišta za uzgoj kultura koje se mgu koristiti kao gorivo.