U Rudarskom basenu „Kolubara”, prema podacima Službe za koordinaciju proizvodnje, u prošloj godini je iskopano 29.739.634 tone lignita i 56.524.000 kubika otkrivke. Plan uglja je ostvaren sa 99 a  jalovine sa 97 odsto.
Deponije termoelektrana su krajem godine bile maksimalno popunjene.
Bilans uglja za 2011. godinu je nešto niži od prošlogodišnjeg i iznosi 29.464.000 tone lignita, dok je bilans otkrivke 65.500.000 kubika, dakle za oko sedam miliona kubika je veci od bilansa za 2010. godinu.