U 2010. godini poslovali smo u okruženju ekonomske krize, kako u državi, tako i na globalnom nivou, jer se i dalje osećaju  posledice svetske finansijske krize. Čak nam se čini da je u 2010. godini kriza dostigla kulminaciju, mada ima već dovoljno nagoveštaja da ni naredna godina neće biti mnogo bolja. Sve to se, naravno, odražavalo i na poslovanje EPS-a, a naročito sa finansijsko-ekonomskog aspekta. Jer, prihodi EPS-a nisu bili na nivou željenih, pre svega kao posledica niske cene električne energije. Nadamo se da će sledeće godine prihod biti relaksiran sa nekim planiranim povećanjem cene električne energije, ali videćemo kakav će biti odgovor Vlade Srbije na naše zahteve. To je istakao Dragomir Marković, generalni direktor EPS-a, u novogodišnjoj poruci zaposlenima, osvrćući se na godinu za nama i najavljujući ono što nas čeka u sledećoj godini. Generalni direktor EPS-a u toj poruci čestitao je zaposlenim radnicima EPS-a i predstojeće novogodišnje i božićne praznike.
Kako je istakao Dragomir Marković teškoće u 2010. godini odslikane su u redukovanju plana investicija i remonta, zatim u realizaciji tzv. strateških projekata, jer kriza nije pogodila samo EPS, nego i potencijalne partnere, kao i u položaju zaposlenih u EPS-u, pošto njihova primanja nisu ostvarena na željenom nivou. EPS je, međutim, i pored toga, ostvario veoma dobre proizvodne rezultate, koji su prvenstveno plod dobrog rada kopova uglja i elektrana EPS-a. Odlićne rezultate ostvarile su hidroelektrane, i to zahvaljujući povoljnim hidrološkim uslovima, ali i dobrom radu raspoloživih postrojenja. Uprkos svemu, i ove godine urađeno je i nekoliko velikih investicionih zahvata, kao što su revitalizacija bloka 6 u PD TENT (a u koju je uloženo 120 miliona evra), a koja je i najveća investicija u državi u 2010. godini, zatim  rehabilitacija prvog agregata u HE „Bajina Bašta“, a pri kraju je i revitalizacija šestog agregata u HE „Đerdap 1“. U rudarskom sektoru u pogon su pušteni veliki sistemi za otkopavanje jalovine i uglja na kopu „Drmno“ u Kostolcu i u RB „Kolubara“. U ove značajne poslove uključila se i distributivna mreža, s tim što je za distributivnu delatnost najvažnije da je zaustavljen dalji rast gubitaka, a noviji trendovi pokazuju i da se smanjuju. Nivo naplate električne energije, takođe, nešto je iznad planiranog.
Generalni direktor EPS-a je rekao i da se o?ekuje da ?e se projekti revitalizacija i kapitalni remonti nastaviti i u 2011. godini, i to sa još ve?im i poja?anim intenzitetom. Osnovni prioritet, međutim, biće projekti u RB „Kolubara“. I ove godine, kada smo bilans pravili za 2011. godinu, izrađivali smo ga prema mogućnostima proizvodnje uglja u RB „Kolubara“. Znači, iako će termoelektrane realno moći da realizuju veću proizvodnju električne energije, ugalj je limitirajući faktor. Zato je neophodno i da se u RB „Kolubara“ poveća investiciona aktivnost.
Što se tiče gubitaka električne energije, bitno je i to da je ove godine započet veliki projekat unapređenja upravljanja potrošnjom električne energije.
Novogodišnju poruku Dragomira Markovića, generalnog direktora EPS-a, zaposlenima u  EPS-u objavljujemo u novom broju „kWh“, koji na povećanom broju od 80 strana izlazi u petak 24. decembra.