Na 28. sednici Skupštine „Kolubare”, održanoj 21. decembra, u poslovodstvu „Kolubare”, usvojen je Godišnji program poslovanja RB „Kolubara” za 2011. godinu, koji je urađen u skladu sa planom „Elektroprivrede Srbije”.
– Platforma plana EPS-a za narednu godinu urađena je prema poskupljenju cene električne energije od 15 procenata (planirano od 1. januara), gubicima od 13,8 i naplatom od 94 odsto. Plan daje dobre podloge za nesmetan rad i poslovanje „Kolubare” u narednoj godini. Plan je završen i očekujemo da će biti usvojen, što će omogućiti nesmetano poslovanje EPS-a i svih privrednih društava – rekao je Slobodan Mitrović, ovlašćeni predstavnik EPS-a, kao osnivača, u Skupštini „Kolubare”.
Usvojeni su izveštaj o poslovanju „Kolubare” za prvih devet meseci 2010. godine, kao i izveštaj o stvorenoj obavezi sredstava za određene namene po odlukama Skupštine i poslodavca za period od januara do kraja novembra tekuće godine.
Data je saglasnost na predlog povećanja cene uglja za industrijsku i široku potrošnju, a prema Mitrovićevim rečima, predviđeno je da se od marta naredne godine cena sirovog i sušenog uglja poveća za 20 odsto.
Doneta je odluka o davanju saglasnosti na izveštaj o poslovanju i finansijskih izveštaja „Kolubara-Metala” za period januar-septembar ove godine. Donete su i odluke o otpisu preostalog kredita za ugalj u toku 2009. godine za umrle radnike rudarskog basena i o otpisu i rashodu sredstava u magacinima Ogranka „Površinki kopovi”. Razmatrani su i zahtevi za dodelu uglja. Prema ranijoj odluci Skupštine o doniranju po 10 tona manastirima i po pet tona crkvama, a prema raspoloživim količinama do kraja godine, biće ispunjeno još nekoliko zahteva za sušeni i sirovi ugalj, kao i zahtev jednog manastira za pomoć u korišćenom građevinskom materijalu sa porušenih objekata.
Skupština je takođe dala saglasnost na reprogramiranje duga prema EPS-u, reč je o dugu iz ranijeg vremenskog perioda vrednosti oko sedam milijardi dinara, a traži se njegovo odlaganje, početak otplate sa grejs periodom od pet godina, kao i da rok otplate bude deset godina.