Radna verzija Plana generalne regulacije za zonu uticaja površinskog kopa „Radljevo”-I faza predstavljena je, juče u poslovodstvu Rudarskog basena „Kolubara”. Ispred Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije nacrt su predstavili Nenad Spasić, Gordana Džinić i Tamara Maričić.
Na kraju radnog sastanka, kom su prisustvovali predstavnici „Elektroprivrede Srbije”, RB „Kolubara”, Opštine Ub i IAUS-a, koordinator za izradu plana ispred „Kolubare” Zoran Marković je kazao:
– Ostavljen je rok do 1. decembra da stručne službe EPS-a, „Kolubare” i Uba dostave obrađivaču eventuelne primedbe i sugestije. Nakon toga nacrt plana biće dostavljen komisiji za planove opštine Ub, a potom će 30 dana biti na javnom uvidu. Usvajanje plana se očekuje nakon Nove godine.