Danas su,  pogone ogranka „Prerada”, obišli Nebojša Ćeran i Vladan Radovanović, direktor i zamenik direktora Rudarskog basena „Kolubara”.
U obilasku Pogona Oplemenjivanje uglja, radnih jedinica Mokra separacija i Sušara, u pratnji rukovodilaca „Prerade”, imali su priliku da se bliže upoznaju sa tehnologijom rada i problematikom koja prati poslove u ovom delu RB „Kolubara”.
Posle obilaska proizvodnih pogona, Ćeran i Radovanović su na radnom sastanku,  sa predstavnicima menadžmenta „Prerade” razgovarali o mogućnostima i načinima realizacije planova za unapređenje proizvodnje i tehnologije.