Prezentacija proizvodnih programa i savremenih tehničko-tehnoloških dostignuća firme nemačke „Thyssen Krupp” održana je, 9. novembra, u beogradskom hotelu „In”.
Prezentaciji su prisustvovali stručnjaci i predstvanici menadžmenta „Elektroprivrede Srbije”, Rudarskog basena „Kolubara”, TE-TO „Kostolac”, „Kolubara-Metala” i drugih firmi.
U okviru stručnog programa, pored proizvodnih programa kompanije, Tomas Majer, šef biznis jedinica i Helmut Lajman, šef servisa i konstrukcije „Krupa”, prezentovali su tri teme: najnovija dostignuca na drobilišnim postrojenjima u rudnicima, savremena dostignuća u oblasti planiranja i projektovanja bagera za selektivno otkopavanje i projektovanje reznih elemenata na bageru, kao i zamena zastarelih tehnologija.
Zamenik direktora „RB Kolubara” Vladan Radovanović istakao je da su prezentacije bile veoma kvalitetne i edukativne. Prezentacija o primenama savremenih tehnoloških dostignuca u oblasti selektivnog otkopavanja izuzetno je bitna za stručnjake „Kolubare”, zbog sve češce raslojenosti ležišta i daleko složenijih uslova za eksploataciju na kopovima RB „Kolubara”. 
– Čuli smo podatke iz komparativne analize tri vrste bagera za različite uslove rada i selektivno otkopavanje, načine za projektovanje i odabir opreme i reznih elementa na bagerima, zamenu zastarelih tehnologija i planiranje novih tehnološki modernijih dostignuća, savremenih softvera i opreme za efiksaniji rad – istakao je Radovanović.