Na površinskim kopovima Rudarskog basena „Kolubara” u oktobru je iskopano 2.746.598 tona lignita i 4.574.742 kubika otkrivke. Plan uglja je ostvaren sa oko 94, a otkrivke sa 98 odsto.
Na deponijama TENT-a trenutno ima oko 1.600.000 tona uglja, što je za 30 odsto više od plana. Popunjenost deponija TEK-a i TE „Morav?” je na bilansnom nivou.
Od pocetka godine u RB „Kolubara” je proizvedeno 24.608.255  tona lignita, što je neznatno više od plana i 45.211.517 kubika jalovine, što predstavlja ostvarenje plana od 92 odsto.