Teška havarija „glodara 9”, najmoćnije mašine koja radi na površinskom kopu Polje „D”, koja se dogodila pre skoro pet godina, konačno je sanirana.
Tim povodom, na novom montažnom placu u Zeokama, danas je, na svecan nacin, obeleženo njegovo ponovno uključivanje u proizvodni proces.
Svečanom činu, pored ostalih, prisustvovali su: Petar Škundric, ministar rudarstva i energetike u Vladi Republike Srbije, Dragomir Markovic, generalni direktor „Elektroprivrede Srbije”, Nebojša Ćeran, direktor Rudarskog basena „Kolubara”,  kao i predstavnici izvođača radova Sava Kovačev („Kolubara-Metal”) i Helmut Lajman („Tisen Krup”). Ovom prilikom još jednom je istaknuta važnost „Kolubare” u sistemu EPS-a i proizvodnji električne energije u Srbiji.
Rec je o najmoćnijoj mašini, na ovom kopu, čiji je projektovani kapacitet 6.100 kubnih metara jalovine na sat i u koju je, tokom opravke, ugrađeno više od tri hiljade tona razlicčtih materijala i oko 20 kilometara električnih kablova.
Prethodnog dana, kako je i planirano, završeni su radovi  na kompletiranju još jednog jalovinskog sistema na Polju „D”, koji je sa radom prestao pre 15 godina, nakon havarije „glodara 2”.
Reč je o Trećem BTO sistemu, koji je već uključen u proizvodni proces, a koji je sačinjen od delova koji su „preostali” nakon brojnih rekonstrukcija sistema koje su ovde rađene tokom prethodne i ove godine.
Ovaj bager i Treći BTO sistem osetno će doprineti povećanju količina jalovine, što će bitno ubrzati otkrivanje novih ugljenih blokova i doprineti sigurnijoj i stabilnijoj proizvodnji uglja u „Kolubari” tokom zimskog perioda.