Na 17. Medunarodnom sajmu hortikulture koji je održan  od 28. septembra do 3. oktobra u Novom Sadu, Rasadnik „Baroševac“ koji se nalazi u sastavu „Kolubara-Usluga“, dobio je cetiri prestižne nagrade, povelju i tri diplome sa zladnim medaljama.  Povelja je dobijena za postignute rezultate u oblasti biološke rekutivacije degradiranih jalovišta, a tri diplome sa velikim zlatnim medaljama za realizaciju projekata pošumljavanja i rekultivacije, za drvoredne sadnice lišcara i za  proizvodnju repromaterijala za pošumljavanje. Šumski rasadnik nalazi se u sastavu „Kolubara-Usluga“ od 2004. godine, a nagrade predstavljaju potrvrdu svega što je uradeno u prethodnom periodu.„Uslugama” četiri nagrade