Redovni poslovni kolegijum menadžmenta Rudarskog basena „Kolubara” održan je, 29. septembra, u poslovodstvu „Kolubare”, u Lazarevcu.

Od početka godine do kraja septembra na površinskim kopovima „Kolubare” proizvodnja uglja odvijala se po planu i ostvaren je prebačaj od jedan posto. Rezultati na jalovini nešto su slabiji, 91 procenat ispunjenja plana, a uzrok podbačaja je nerešeno pitanje eksproprijacije u zoni kopa „Veliki Crljeni”. Zahvaljujuči pogodnim vremenskim uslovima, tokom septembra, otkopano je i odloženo deset procenata jalovine iznad plana.

Po rečima Predraga Videnovića, PR-a „Kolubare”, u poslednje vreme pojačan je odvoz uglja ka TENT-u i plan odvoza je prebačen za tri procenta i na deponiji TENT-a ima 1,5 milion tona uglja, što garantuje da će termoelektrane tokom zimskog perioda moći da ispune planirane obaveze.

Prema planu investicija u RB „Kolubara” za 2010. godinu, u prvom prioritetu sredstava za investicije je predviđeno 11,5 milijardi dinara i pet miliona u drugom prioritetu, a u ovom planu „Elektroprivrede Srbije” projektovano je dva poskupljenja cene električne energije tokom 2010. godine i veća naplata dugova za električnu energiju od potrošača, a s obirom da nisu ispunjeni ovi uslovi, plan ne može biti realizovan u celosti.  Do sada je od planiranih sredstava iz prvog prioriteta utrošeno blizu šest milijardi dinara, odnosno 53 procenta plana. Polovina utrošene sume je investirana u procese eksproprijacije, a oko tri milijrde uloženo je u izradu i revitalizaciju opreme, građevinske i druge investicione poslove.

Prema finansijskom izveštaju od početka godine do kraja avgusta, „Kolubara” je ostvarila prihod od 29,6 milijardi dinara. Na sastanku su prisutni upoznati i sa realizacijom investicionih opravki mehanizacije, realizacijom Plana nabavki za tekuću godinu, aktivnostima poslovne saradnje rudarskog basena i „Kolubara-Metala”, a govorilo se i o uvođenju novih informacionih sistema u „Kolubari”.