Naslovna strana prvog broja lista Glasilo Rudarskog basena „Kolubara”, list „Kolubara”, navršio je svoj 50. rođendan od izlaska prvog broja i ušao u šestu deceniju rada. Odlukom Radničkog saveta tadašnjeg RB „Kolubara”, osnovana je istoimena novina, a prvi broj lista „Kolubara” izašao je 24. septembra 1960. godine.
Pola veka kasnije, list „Kolubara”, jedno od najstarijih industrijskih glasila i danas predstavlja najznačajnije sredstvo informisanja i svojevrsno je ogledalo života i rada RB „Kolubara”.