U poslovnoj zgradi „Elektroprivrede Srbije” u Beogradu,  9. septembra je održana prezentacija Idejnog projekta sa studijom opravdanosti eksploatacije uglja na površinskom kopu „Radljevo” u Rudarskom basenu „Kolubara”. Dan ranije, Stručni savet EPS-a usvojio je ovaj projekat koji su uradili stručnjaci nemačke konsultantske firme „Wattenfall” i Rudarsko-geološkog fakulteta iz Beograda.
Predstavnike obrađivača, Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije (IAUS), predsednike opština Lazarevac, Lajkovac i Ub i članove menadžmenta EPS-a i „Kolubare” pozdravio je Dragomir Marković, generalni direktor EPS-a, koji je ovom prilikom istakao da je otvaranje kopa „Radljevo” jedan od prioritetnih projekata u EPS-u, koji je direktno vezan za izgradnju novog bloka termokapaciteta TENT B3 i nastavak izgradnje TE „Kolubara B”.
Urlih Hena, vođa tima iz firme  „Wattenfall” prezentovao je idejni projekat i naveo da su u eksploatacionom ležištu „Radljeva” utvrđene ukupne rezerve uglja od 550 miliona tona lignita, a eksploatacione rezerve su 488,3 miliona tona. Po planu proizvodnja uglja treba da počne 2014. godine, a pun kapacitet biće postignut 2020. godine.
Prema rečima Nebojše Ćerana, direktora RB „Kolubara”, otvaranje kopa „Radljevo” projekat je od prvorazrednog značaja za rudarski basen, EPS i razvoj čitavog kolubarsko-tamnavskog regiona. Novi kop u „Kolubari” će biti najveća domaća investicija u narednim godinama, planirano je da se uloži oko 700 miliona evra, a u završnoj fazi i više sredstava. Realizacijom projekta po planiranoj dinamici biće obezbeđen energetski izvor lignita za nove i postojeće termokapacitete, što je garant sigurne i pouzdane proizvodnje električne energije u Srbiji.