Na 25. sednici Skupštine Rudarskog basena „Kolubara”, koja je u zgradi Poslovodstva održana 13. jula, između ostalog, doneta je odluka o usvajanju Poslovnika o radu Ovlašćenih predstavnika Osnivača u vršenju ovlašćenja Skupštine RB „Kolubara”.
Ovom prilikom doneta je i odluka o razrešenju i imenovanju članova Skupštine Privrednog društva „Kolubara – Metal”. Novi predstavnici osnivača u Skupštini „Metala” su Radosav Milić, Vladan Čolović i Vladimir Ivoš.
Na sednici je usvajen i Pravilnika o korišćenju sredstava reklame i propagande, reprezentacije, sponzorstva i donacija u RB „Kolubara”, kao i Izveštaj o visini sredstava potrebnih za donacije u uglju za 2010. godinu.
Pokrenuta je i inicijativa za izradu investiciono - tehničke dokumentacije koja bi razmatrala mogućnosti određivanja lokacije za izgradnju nove upravne zgrade RB „Kolubara”.