Na površinskim kopovima Rudarskog basena „Kolubara” za prvih šest meseci ove godine iskopano je 14,04 miliona tona uglja, što je 2,2 posto iznad plana.
Prema procenama Službe za koordinaciju proizvodnje „Kolubare”, najveća količina lignita od oko 5,5 miliona tona iskopana je na „Tamnava-Zapadnom polju”, čime je plan premašen za 8,72 procenta, dok je na Polju „D” proizvedeno oko 5,38 miliona tona uglja, blizu četiri odsto iznad planiranih količina. Na Polju „B” iskopano je 1,09 miliona tona uglja, što je neznatno ispod bilansa. Kada je reč o kopu „Veliki Crljeni”, proizvedeno je nešto iznad 2,06 miliona tona lignita, odnosno 86 procenta od plana, a podbačaj je razlog štednje visoko kvalitetnog uglja sa ovog kopa, koji se koristi za homogenizaciju lignita sa drugog tamnavskog kopa.
U prvoj polovini 2010. godine u RB „Kolubara” otkopano je i odloženo oko 27,56 miliona kubika otkrivke, odnosno 95,15 odsto ispunjenja plana.
Premašaj plana od 14,52 ostvaren je na „Tamnava-Zapadnom polju”, gde je otkopano nešto iznad 10,07 miliona kubika čvrste mase. Na Polju „B” zabeležena je proizvodnja od oko 1,75 miliona metara kubnih jalovine, odnosno, blizu 94 procenta ispunjenja plana. Na najvećem kopu, Polju „D”, otkopano je oko 14,54 miliona kubika otkrivke ili skoro 96 posto plana. Zbog već poznatih problema sa nerešenom eksproprijacijom, na kopu „Veliki Crljeni”, za prvih šest meseci godine, otkopano je i odloženo oko 1,18 miliona kubika čvrste mase, što je samo 37,78 procenata realizacije plana.