U cilju popune nedostajućeg broja izvršilaca u Sektoru za bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu od požara, na interni oglas za prijavu zaposlenih koji rade u Direkciji Rudarskog basena „Kolubara”, ogranku „Projekt” i centrima za stručne poslove ogranaka „Površinski kopovi Baroševac” i „Prerada”, a zainteresovani su za prelazak na druge poslove, prijavio se 21 kandidat.
Devet kandidata nije ispunjavalo uslove oglasa (nisu zaposleni u RB „Kolbara” ili rade u proizvodnim pogonima), a 12 je formalno ispunilo zahteve školske stručne spreme i godina radnog staža koji su bili potrebni.  
Prijava za interni oglas završena je 25. juna, a odziv se može oceniti slabim, s obzirom da je na oglasu iskazana potreba za pet radnih profila i veći broj izvršilaca: vatrogasac-operativac (31), vatrogasac-vozač (6), vatrogasac-preventivac (21), referent ZOP-a (5) i dispečer (10)