Do 28. juna, između Rudarskog basena „Kolubara” i meštana Vreoca, zaključen je 291 ugovor o uslovima preseljenja po Programskim osnovama i Programu preseljenja naseljenog mesta Vreoci. Prema odredbama iz programskih osnova, po potpisivanju ugovora, građani Vreoca dobijaju akontaciju od 35 procenata vrednosti grube procene nepokretnosti.
Prema podacima Službe za eksproprijaciju RB „Kolubara”, pozivu na potpisivanje se odazvalo 408 građana, a načelni pristanak za zaključivanje ugovora do sada je dalo 352 lica.Kada je reč o direktnoj eksproprijaciji u Katastarskoj opštini Vreoci, službama Gradske opštine Lazarevac je, iz „Kolubare”, podneta 361 dopuna predloga za eksproprijaciju, a doneto je 156 rešenja o eksproprijaciji.