U cilju popune nedostajućeg broja izvršilaca u Sektoru za bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu od požara objavljen je interni oglas za prijavu zaposlenih koji rade u Direkciji Rudarskog basena „Kolubara”, ogranku „Projekt” i centrima za stručne poslove ogranaka „Površinski kopovi Baroševac” i „Prerada”, a zainteresovani su za prelazak na druge poslove.
Potrebno je pet radnih profila: vatrogasac-operativac (31 izvršilac), vatrogasac-vozač (6), vatrogasac-preventivac (21), referent ZOP-a (5) i dispečer (10).
Svi zainteresovani za obavljanje ovih poslova, a ispunjavaju uslove predviđene aktom o sistematizaciji radnih mesta, svoje prijave treba da dostave Kadrovskoj službi organizacionog dela u kome rade  najkasnije do 25. juna 2010.
Tekst internog oglasa sa detaljnim informacijama objavljen je na oglasnim tablama u svim centrima za stručne poslove „Kolubare” i ogranku „Projekt”.