Juče su RB „Kolubara” posetili funkcioneri ENVSEC inicijative, evropske asocijacije međunarodnih partnera posvećenih programu inicijative za bezbednost i zaštitu životne sredine. Njihov cilj je da pomognu društvima i vladama da upravljaju posledicama koje ljudska aktivnost ima na životno okruženje i ekološkim dobrima kao što su vode, vazduh, tlo. Ovo je saradnja različitih organizacija, među kojima su UN, OEBS, Regionalni centar za zaštitu životne sredine. Prema rečima Kristofa Buvijea, funkcionera ove inicijative, jedna od aktivnosti grupacije je suočavanje sa posledicama neadekvatnog zatvaranja rudnika. U „Kolubaru” su došli sa ciljem da nađu vezu između ekologije i proizvodnje električne energije i da se upoznaju sa stepenom razvoja zakonodavstva u ovoj oblasti u Srbiji. Za menadžment „Kolubare” Kristof Buvije je rekao da je veoma posvećen u nameri da se suoči sa ekološkim posledicama rudarenja.    
Susret funkcionera evropske asocijacije i menadžmenta „Kolubare” upriličen je na kopu „Tamnava-Zapadno polje”, a prisustvovali su i predstavnici lokalne samouprave. Goste je sa kompanijom upoznao Nebojša Ćeran, direktor RB „Kolubara”, a sa njenim planovima i projektima vezanim za životnu sredinu Vukica Popadić, rukovodilac Sektora za unapređenje i zaštitu životne sredine.  
Gosti su imali priliku da vide film o izmeštanju toka reke Kolubare, da posete protočno jezero u izmeštenom koritu, i vidikovac na površinskom kopu „Tamnava-Zapad”.