Redovni poslovni kolegijum menadžmenta Rudarskog basena „Kolubara” održan je, 25. maja, u poslovodstvu „Kolubare”, u Lazarevcu. Pored direktora Nebojše Ćerana, kolegijumu su prisustvovali članovi poslovodstva i direktori ogranaka „Kolubare”.
Na kolegijumu se govorilo o proizvodnim rezultatima. Proizvodnja uglja na površinskim kopovima u periodu od početka godine do jučerašnjeg dana odvija se po planu, a zabeležen je prebačaj bilansa za nešto više od jedan posto. Rezultati na jalovini nešto su slabiji, plan je ispunjen sa 96 procenata, a uzrok slabijeg rezultata je nerešeno pitanje eksproprijacije na kopu „Veliki Crljeni”.
Razmatrana je i dinamika odvijanja remontnih aktivnosti od početka tekuće godine, a ocenjeno je da se sezona investicionih opravki mehanizacije odvija prema planu i dogovorenoj dinamici. Govorilo se o završetku radova na bageru „glodar 9”, završnici projekta II BTO sistema na „Tamnava-Zapadnom polju” i tekućoj poslovnoj saradnji Rudarskog basena i „Kolubara-Metala”.
Prisutni su upoznati sa Izveštajem o realizaciji nabavki za 2010. godinu i istaknuto je da se najveći procenat realizuje kroz postupke javnih nabavki.