Direktor RB „Kolubara” doneo je 5. maja Odluku o prijemu 48 pripravnika u radni odnos, na osnovu oglasa koji je, pod sloganom „Vi ste nam potrebni” 18. i 19. februara objavila „Elektroprivreda Srbije”.
Radni odnos na određeno vreme od jedne godine zasnovaće u Direkciji privrednog društva – tri diplomirana pravnika i dvoje diplomiranih ekonomista, a u Direkciji „Površinskih kopova Baroševac” – po jedan inženjer za geomehaniku i hidrogeologiju. Na polje „D” primljeno je dva rudarska, pet elektro i četiri mašinska inženjera, na Polje „B” po pet smenskih rudarskih i elektro inženjera, jedan elektroinženjer za elektroniku, pet smenskih mašinskih inženjera i jedan mašinski inženjer sistema. Na „Tamnava – Zapadnom polju” počeće da radi dva rudarska inženjera operative, na „Tamanava – istočnom polju” – tri rudarska inženjera u operativi, tri elektrionženjera u operativi i četiri mašinska inženjera u operativi. U ogranak „Prerada” primljen je jedan inženjer u održavanju.