U Odeljenje kredita za ugalj, Sektora za finanskijsko-knjigovodstvene poslove Rudarskog basena „Kolubara“ do 30. aprila, kada je bio rok za prijavljivanje zainteresovanih radnika ovog privrednog društva za kupovinu uglja na kredit, pristiglo je ukupno oko 7.250 molbi što je približno na istom nivou kao i prošle godine. Do 11. maja, obrađeni su podaci za oko 2.600 molbi koje su poslate maloprodajnoj službi Komercijalnog sektora na realizaciju.
Isporuka sušenog uglja zaposlenima u „Kolubari“ i drugim delovima EPS-a počela je da se vrši 20. aprila i dnevno se otprema oko 50 tura. Do 11. maja snabdeveno je već 950 radnika „Kolubare“.
Cene uglja su iste kao i prošle godine. Za tonu sušenog uglja (tipa komad-kocka) radnici se zadužuju sa 5.725 dinara po toni (sa pdv-eom), a cena sirovog separisanog komada je  2.007 dinara po toni (sa pdv-eom).