Prema proceni Službe za koordinaciju proizvodnje „Prerade”, ukupna proizvodnja ovog ogranka RB „Kolubara” tokom aprila iznosila je 807.031 tona lignita, što znači da je ostvareno oko 80 odsto plana za ovaj period, koji je iznosio 1.000.000 tona.
Remont Treće faze Suve separacije (počeo polovinom meseca) odrazio se na rad ovog pogona, koji je, takođe, ostvario proizvodnju manju od očekivane – 470.324 tona (oko 72 odsto planiranog).
Najuspešniji pogon tokom aprila bila je Sušara, koja je, osušivši 54.047 tona uglja, premašila plan za više od 25 odsto. Mokra separacija i Železnički transport proizveli su i prevezli 344.032 tone, koliko je, približno, i bilo predviđeno.
U pogonu Toplana, u skladu sa smanjenim potrebama, proizvedeno je 50.278 tona pare, što je oko 82 odsto planirane količine.