Proizvodnji uglja i otkrivke na površinskim kopovima „Kolubare“ tokom aprila ostvarena je na nivou planiranih količina. Ukupno je iskopano  oko 2.170.000 tona lignita što je za jedan odsto više u odnosu na plan. Zahvaljujući dobroj aprilskoj proizvodnji, u potpunosti je ispunjen četvoromesečni plan proizodnje uglja koji je bio 10.254.000 tona.
Aprilska proizvodnja otkrivke iznosila je 5.027.000 kubnih metara čvrste mase, što je na nivou planiranog za taj mesec. Zbog slabije proizvodnje otkrivke u prvih tri meseca ove godine, plan za četiri meseca ostvaren je sa oko 95 odsto.