2. jun 2010.

U poslovodstvu Rudarskog basena „Kolubara” u Lazarevcu, 1. juna, održana je 24. sednica Skupštine privrednog društva.

Prema rečima Slobodana Mitrovića, ovlašćenog predstavnika EPS-a, kao osnivača, u Skupštini „Kolubare”, na sednici je usvojen Izveštaj o poslovanju „Kolubare” za prva tri meseca 2010. godine.

– Od januara do marta proizvodnja uglja skoro da je na planiranom nivou, a ostvareno je 92 procenata plana proizvodnje otkrivke. Osnovni razlog neostvarivanja plana su nerešeni problemi eksproprijacije na kopu „Veliki Crljeni”, ali mislim da ćemo u narednom periodu uspeti da nadoknadimo ovaj nedostatak - rekao je Mitrović i naglasio da je ukupan finansijski rezultat „Kolubare” u prva tri meseca pozitivan.

Svi planovi RB „Kolubara” realizuju se po predviđenoj dinamici i neophodno je da se do kraja godine prati plan. Tek nakon šest ili devet meseci biće moguć realan uvid izvršenja i zaokruženja vremenskog ciklusa, objasnio je Mitrović.

Na sednici je usvojen Izveštaj o utrošku sredstava za sponzorstva, humanitarne, sportske i druge aktivnosti, reklamu i propagandu, reprezentaciju, naknadu članovima skupštine i internom revizoru.

Skupština je donela odluku o prenosu na korišćenje nepokretnosti sa RB „Kolubara” na Osnovnu školu „Diša Đurđević” u Vreocima i odluku o formiranju stambene komisije „Kolubare”.

Usvojene su odluka o otpisu i razduženju sitnog inventara u toku godine i odluka o rashodovanju i aktiviranju osnovnih sredstava tokom godine.

M.Ž.