Na površinskim kopovima Rudarskog basena „Kolubara”, prema proceni Službe za koordinaciju proizvodnje, u prošloj godini  je iskopano  29.197.000 tona lignita i 59.820.049 metara kubnih otkrivke. Plan proizvodnje uglja je ostvaren sa 98,3 a jalovine sa 101 odsto.
Popunjenost deponija TENT-a iznosi 95, a TEK-a 78 odsto u odnosu na januarski bilans.