Podaci pokazuju da su protekle godine uspešno ostvareni najvažniji zadaci zbog kojih postoji Rudarski basen „Kolubara”. Proizvodnja je dostigla 99 odsto u odnosu na planirani bilans, što je bilo usaglašeno sa potrebama termoelektrana. Značajno je istaći i da je stanje na deponijama zadovoljavajuće za ovo doba godine. I za potrebe industrije i široke potrošnje isporučeno je dovoljno uglja uprkos požaru u Sušari i tehnološkim problemima vezanim za strukturu uglja koji dolazi na „Preradu”. Mada „Prerada” nije ispunila planiranu proizvodnju, nije došlo do većih poremećaja u snabdevanju tržišta ugljem.
Ovako kaže direktor RB „Kolubara“ Nebojša Ćeran u intervuju za list „Kolubara“ odgovarajući na pitanje o najvažnijim proizvodnim rezultatima u protekloj godini. U nastavku razgovora direktor Ćeran se osvrnuo i na najveće uspehe Rudarskog basena:
- Najvećim uspehom u protekloj godini smatram završetak pripremnih radova za otvaranje dva nova kopa i njihovo puštanje u rad. To je rezultat pravovremene reakcije kako stručnih ljudi, donosioca odluka tako i izvršne funkcije u „Kolubari”. Ovo je bio iznuđeni korak zbog gašenja ključnih projekata širenja kopova koji jedino mogu da obezbede dugoročnu pouzdanost Rudarskog basena. Otvaranje ova dva kopa je značajan, tehnološki i tehnički vrlo izazovan posao. Međutim, on predstavlja premošćavanje planiranih potreba uglja za nekoliko godina. Inače, u strateškom smislu „Kolubara” mora da uradi važnije i veće projekte da bi se obezbedila u dužem vremenskom periodu njena pouzdanost.
( Razgovor sa Nebojšom Ćeranom objavljujemo u narednom 1066. broju lista „Kolubara“ koji izlazi 27. januara)