„Glodar 1”, koji je 11. januara ove godine započeo rad na površinskom kopu „Veliki Crljeni” nakon dve sedmice zastoja usled nerešenih imovinsko-pravnih odnosa u ovom delu RB „Kolubara”, ostvario je 235 radnih časova u proteklih šesnaest dana. To znači da je, prema merenjima obavljenim na samom bageru, iskopano 297 612 kubika čvrste mase, čime se ukupna površina otkrivena za dalju eksploataciju lignita na, trenutno, najmlađem kolubarskom kopu povećala na preko milion kubika jalovine.
Kontinuirana proizvodnja na površinskom kopu „Veliki Crljeni” biće u potpunosti ostvarena tek nakon izmeštanja reke Kolubare, kanala Crne vode i tri dalekovoda čije linije prelaze preko eksploatacionog polja ovog kopa.
Na prostoru „Tamnava-Istočnog polja” u toku su investicione opravke EŠ-eva 101, 103 i 105, koji će biti uključeni u posao dalje regulacije toka Kolubare.