Dvadeseta sednica Skupštine Rudarskog basena „Kolubara” održana je, 27. januara, u Lazarevcu.
Ovom prilikom usvojena je odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o proizvodnoj kooperaciji i poslovno-tehničkoj saradnji između RB „Kolubara” i Privrednog društva „Kolubara-Metal”. Doneta je i odluka o ustanovljavanju prava službenosti prelaska dalekovoda preko nepokretnosti u vlasništvu „Kolubare”, a u korist „Elektrosrbije Kraljevo”, ogranka „Elektrodistribucija Lazarevac”.
Skupština „Kolubare” usvojila je odluku o donaciji Radničkom sindikatu „Prerada-Vreoci” i dva zahteva za donacije u uglju.