„Prerada” uspešna u januaru

Tokom prvog meseca ove godine „Prerada” je proizvela 1,4 miliona tona lignita, čime je premašila plan proizvodnje za više od 22 odsto.
Najuspešniji pogon u ovom periodu bila je Suva separacija, čija je proizvodnja iznosila oko 1,1 milion tona (oko 34 odsto više od plana). Sušara je, tokom januara, osušila 47.972 tone uglja (6 odsto više od predviđenog), a Toplana 82.818 tona pare (10 odsto više od plana).
Mokra separacija i Železnički transport proizveli su, odnosno prevezli, 362.172 tone uglja što je neznatno manje od količine predviđene planom za ovaj period.

Prezentacija projekta upravljanja kvalitetom uglja

U poslovodstvu Rudarskog basena „Kolubara” nedavno je održana prezentacija projekta homogenizacije i upravljanja kvalitetom  uglja u RB „Kolubara”.
Projekat se odnosi na energetsku efikasnost „Elektroprivrede Srbije” i direktno je vezan za pouzdan rad tehnološkog sistema „Kolubare” i Termoelektrane „Nikola Tesla” u Obrenovcu.
Stručnjaci Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu uradili su Idejni projekat sa studijom izvodljivosti, a u „Kolubari” je najavljeno otvaranje tendera za nabavku opreme, za merenje i dijagnostiku, računarsku i softverske.
Projekat homogenizacije i upravljanja kvalitetom uglja osavremeniće rad u proizvodnji lignita i električne energije, a koristi u proizvodnom procesu i finansijskom smislu imaće svi učesnici u lancu proizvodnje, „Kolubara” i TENT.

Godina dobro počela

Na površinskom kopu Polje „D“ ostvarena je, tokom januara, proizvodnja uglja nešto veća od 1,35 miliona tona, što je za 26 odsto bolje od plana.
Iz centralne zone kopa elektranama i širokoj potrošnji isporučeno je oko 660 hiljada tona lignita. Slična proizvodnja ostvarena je i na  obodnom kopu (Polje „E“) na kojem je, tokom tog meseca, otkopano skoro 665 hiljada tona uglja.
I pored izuzetno teških uslova rada i lošeg vremena dobra proizvodnja ostvarena i na otkopu jalovine. Učinak je, prema još nezvaničnim podacima, nešto bolji od planskih očekivanja.

Januarska  proizvodnja  u RB „Kolubara”

U Rudarskom basenu „Kolubara”, prema proceni Službe za koordinaciju proizvodnje, u januaru je iskopano 2.860.000 tona lignita i 4.097.653 kubika otkrivke. Otežani uslovi rada na površinskim kopovima zbog niskih temperatura i velike količine padavina, kao i otežan odvoz uglja prema termoelektranama uticali su  da je plan uglja ostvaren sa 98, a jalovine sa 89 odsto.
Trenutna popunjenost deponija termoelektrana ugljem je iznad bilansom predviđenog nivoa.