Na površinskom kopu „Tamnava-Zapadno polje” danas je, na svečan način, obeležen završetak montaže rotornog bagera SCHrs 1600 koji je, pre tri godine, kupljen od nemačke firme TKF (Tyssen Krupp Foerdetechnik).
Uključivanjem ovog bagera u proizvodni proces u celosti su završeni radovi na montaži novog II BTO jalovinskog sistema čiji je kapacitet projektovan na 12 miliona kubika jalovine na godišnjem nivou.
– Veliki je ovo dan za PD „Kolubara”, kao i za „Tamnava-Zapadno polje”. Smatram da je ovo velika pobeda „Kolubare”, domaće mašinogradnje sa firmom „Krupp” i da će ovaj najsavremeniji bager u Evropi dokazati i opravdati sav ovaj trud koji smo uložili – rekao je Slobodan Mitrović, pomoćnik direktora Direkcije za investicije i razvoj pri EPS-u.
Uključivanjem ovog sistema u proizvodni proces je od izuzetnog značaja jer će on omogućiti brže otkrivanje novih ugljenih blokova što je osnovni preduslov za nesmetan otkop i isporuka povećanih količina uglja u narednim godinama.
– Zadovoljstvo mi je da danas budem na čelu PD „Kolubara”. Ona će od danas biti jača za jednu ozbiljnu mašinu, najveću mašinu u ovoj firmi i da će elektroenergetski sistem utoliko biti stabilniji – obratio se prisutnima Nebojša Ćeran, direktor „Kolubare”.
Sistem je montiran u pet faza tokom kojih su u proizvodni proces sukcesivno uključivani: odlagač, sistemi transportnih traka, pogonske stanice, sistemi za napajanje električnom energijom i sistemi za tehničku dijagnostikui, konačno, ovog februara rotorni bager, čija je težina 3.500 tona i projektovani kapacitet od 6.600 kubnih metara zemlje, na sat.