Nedavno je u RB „Kolubara” održana prezentacija projekta upravljanja kvalitetom uglja na površinskim kopovima „Kolubare” sa osvrtom na tamnavske kopove. O efektima ovog projekta detaljnije je govorio Vladan Radovanović, zamenik direktora Rudarskog basena.
– „Kolubara” svakim danom ulazi u sve složenije i teže uslove za eksploataciju uglja. Uglavnom su otkopana plitka i povoljna ležišta sa kvalitetnim ugljem, znatno iznad toplotne moći potrebne za termoelektrane. Od 1,7 milijardi tona lignita preostalih za eksploataciju na ovim prostorima, tek nešto više od 300 miliona tona ima toplotnu moć od osam do devet hiljada kilodžula po kilogramu (kJ/kg). U homogena i kompaktna ležišta sa malim učešćem međuslojne jalovine (manje od 10 procenata) možemo ubrojiti „Velike Crljene” sa oko 30-ak miliona tona lignita, Polje „G” (oko 100 miliona tona), ugalj koji je preostao u ležištu Polja „D” (između 35 i 40 miliona) i 130-ak miliona tona u trećem ugljenom sloju Polja „E” i „Južnog polja”– objašnjava Radovanović.
Ulaskom u rad u složenijim ležišnim uslovima povećava se dubina kopa i koeficijent otkrivke. Na „Južnom polju” i Polju „E” koeficijent otkrivke biće 1:3,5, možda čak i četiri, što znači da će za jednu tonu uglja morati da se otkopa preko 3,5 kubika otkrivke. 
– Implementaciju projekta počinjemo od „Tamnava-Zapadnog polja” jer ulazimo u sve složenije ležišne uslove, kop „Radljevo” će biti još teži, sa izrazitijim raslojavanjem i padom kvaliteta uglja, a primenu studije ćemo nastaviti i u istočnom delu basena, na poljima „C” i „E” – rekao je zamenik direktora „Kolubare”.

( Tekst o projektu homogenizacije i upravljanja kvalitetom uglja na kopovima RB „Kolubara” objavljujemo u narednom 1067. broju lista „Kolubara” koji izlazi 24. februara)