Skupština Rudarskog basena „Kolubara”, na 21. sednici, održanoj krajem januara,  verifikovala je odluku o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o proizvodnoj kooperaciji i poslovno-tehničkoj saradnji između RB „Kolubara” i „Kolubara-Metala”, pa je potom i potpisan ugovor o saradnji, u trajanju od četiri godine.
Skupština „Kolubare”, na poslednjoj sednici, odobrila je zaključivanje ugovora o kratkoročnoj pozajmici finansijakih sredstava „Metalu”.
Prema rečima Slobodana Mitrovića, ovlašćenog predstavnika EPS-a, kao osnivača, u Skupštini „Kolubare”, novi ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji između „Kolubare” i „Metala” treba da podigne nivo poslovne i proizvodno-tehničke saradnje i uvede novi način posmatranja problematike odnosa „Kolubare” kao osnivača i „Metala” kao ćerke-firme.

(Tekst o aktivnostima Skupštine RB „Kolubara”objavljujemo u sledećem 1067. broju lista „Kolubara” koji izlazi 24. februara)