U najnovijem broju lista „Kolubara”, koji je izašao danas, objavljen je dodatak „Ciljevi kvaliteta PD RB „Kolubara” za 2010. godinu”.
U skladu sa planom poslovanja za tekuću godinu za ciljeve kvaliteta označeni su: ostvarenje proizvodnje uglja utvrđene elektroenergetskim bilansom Srbije, pouzdano snabdevanje potrošača uglja, prvenstveno proizvođača električne energije, ostvarenje razvojno-investicionih programa radi obezbeđenja kontinuirane i dugoročne proizvodnje, obezbeđenje pouzdanosti pogonskih kapaciteta i realizacija planova unapređenja i zaštite životne sredine.
Među osnovnim ciljevima kvaliteta RB „Kolubara” istaknuti su unapređenje i racionalizacija rada i poslovanja, smanjenje troškova, povećanje prihoda od prodaje uglja i tehnološke pare za 10 procenata, uspostavnjanje sistema upravljanja bezbednosti i zdravlja na radu po zahtevima standarda BSI OHSAS 18001 i povećanje zadovoljstva korisnika proizvoda i usluga kroz neprekidno unapređenje poslovanja.
U dodatku su publikovani i izvodi iz osnovnih ciljeva kvaliteta organizacionih delova RB „Kolubara” za 2010. godinu.