Prema Finansijskom izveštaju Rudarskog basena „Kolubara” za 2009. godinu, uprkos planiranom gubitku od gotovo dve milijarde dinara, „Kolubara” je prethodnu godinu završila sa dobitkom od oko 200 miliona dinara, istaknuto je na 22. sednici Skupštine RB „Kolubara”, održanoj 25. februara.
–Po zaključku nezavisnog revizora „Elektroprivrede Srbije” izveštaj je urađen izuzetno kvalitetno, konačna matematika prihoda pokrila je sve rashode. Prema finansijskim izveštajima i završnom računu, „Kolubara” je ostarila dobit od oko 219 miliona dinara –rekao je Slobodan Mitrović, ovlašćeni predstavnik EPS-a, kao osnivača, u Skupštini „Kolubare”.
Prema rečima Nebojše Ćerana, direktora Rudarskog basena, pozitivno poslovanje „Kolubare” sa dobitkom od oko 200 miliona dinara je značajan poslovni uspeh, a proizvod je redukcije troškova na brojnim nivoima i ostvarenog plana proizvodnje.
Skupština „Kolubare”, pored ove odluke, usvojila je Plan nabavki za 2010. godinu i dala saglasnost za pribavljanje imovine „Staklenika” koji je u stečaju, putem učestvovanja u javnom nadmetanju.
Doneta je odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o zajmu sa PD „Kolubara-Ugostiteljstvom”. Usvojene su i dopune Izveštaja o popisu imovine i obaveza RB „Kolubara” (zaključno sa 31. decembrom 2009. godine), odluka o otpisu duga za umrle radnike ogranka „Površinski kopovi Baroševac” i odluka o donaciji Sindikatu „Nezavisnost” u „Kolubari” na ime sredstava za rad sindikata u tekućoj godini.   
Mitrović i Ćeran objasnili su da, zbog zabrane donacija i pomoći, u prvom kvartalu 2010. godine „Kolubara” nije u mogućnosti da pomogne rad Sportskog društva „Kolubara” i  apelovali su na sve subjekte sa teritorije opštine Lazarevac da pomognu sportskim klubovima, a „Kolubara” će po ukidanju zabrane, nastaviti sa finansijskim donacijama sportskim ekipama.