Za pomoćnika direktora za organizaciona pitanja i ljudske resurse u RB „Kolubara” izabran je diplomirani pravnik Mile Jeremić, rukovodilac Sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove Direkcije RB „Kolubara”. Na konkurs za ovo radno mesto, koji je objavljen 24. decembra prošle godine, javilo se 16 kandidata društvene i tehničke struke.
Na mesto rukovodioca Sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove raspoređen je diplomirani pravnik Ratko Jovanović, rukovodilac Službe za pravne poslove.