Na površinskim kopovima  Rudarskog basena „Kolubara”, prema podacima Službe za koordinaciju proizvodnje, u februaru je iskopano 2.598.082 tone lignita i 4.220.705 kubika otkrivke. Plan uglja je prebačen za oko dva, a jalovine za oko jedan odsto.
Popunjenost deponija TENT-a i TEK-a  ugljem na kraju meseca je bila na nivou plana, dok je u TE „Morava” iznosila 80 odsto.