U Sektoru za automatsku obradu podataka u Lazarevcu, 24., 26. i 27. aprila, vršeno je testiranje 114 odabranih kanditata koji su se prijavili za posao u Rudarskom basenu „Kolubara“ po javnom oglasu „Vi ste nam potrebni“.  Psiho test radio je 21 kandidat elektro stuke, 26 mašinske, 27 kandidata rudarske i 40 pravne i ekonomske struke. Test je rađen u elektronskom obliku i automatski je prosleđen EPS-u. Narednih dana očekuju se rezultati testiranja kako bi komisije nastavile rad na izboru kandidata.