Na obodu površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje”, u Malom Borku, u noći između 25. i 26. aprila, srušila se kuća Branislava Matića. Od Predraga Videnovića, pi-ara RB „Kolubara”, saznali smo da su rudarski radovi izvođeni na bezbednoj udaljenosti od objekta. 
– Radovi koji su doveli do urušavanja kuće su se odvijali na osnovu planske dokumentacije. U posed Matića nije se ušlo neovlašćeno. Pojava klizišta izvan zone radova nije se mogla predvideti. Ispituju se uzroci pojave klizišta, a pretpostavljamo da najveći udeo imaju obilne kiše kakve nisu zabeležene u poslednjih deset godina – rekao je Videnović.
Tokom jučerašnjeg dana članove porodice Matić primio je direktor RB „Kolubara” Nebojša Ćeran i obećao im pomoć u rešavanju problema, u skladu sa zakonom.