Redovni poslovni kolegijum menadžmenta Rudarskog basena „Kolubara” održan je 27. aprila, u Lazarevcu. Pored direktora Nebojše Ćerana, koji je predsedavao sastankom, kolegijumu su prisustvovali predstavnici poslovodstva, direktori ogranaka, pogona i sektora „Kolubare”.
Na kolegijumu su razmatrani proizvodni rezultati i dinamika odvijanja remontnih aktivnosti od početka tekuće godine. Govorilo se o završetku radova na bageru „glodar 9”, završnici projekta II BTO sistema na „Tamnava-Zapadnom polju” i tekućoj poslovnoj saradnji Rudarskog basena i „Kolubara-Metala”.
Prisutni su upoznati sa Izveštajem o realizaciji nabavki za 2010. godinu i informacijama o stanju bezbednosti, zaštite na radu i od požara u RB „Kolubara”.
Na kolegijumu su prezentovani predlog pravilnika o prodaji uglja i informacije o izradi nove organizacione šeme i aktivnostima na popunjavanju radne snage koja nedostaje .