– Izrada dokumenta u kome će biti definisana organizacija i sistematizacija poslova u Rudarskom basenu „Kolubara” je prioritetni zadatak u narednom periodu – najavio je Mile Jeremić, pomoćnik direktora za organizaciona pitanja i ljudske resurse Rudarskog basena „Kolubara”.
Formirana je komisija (sačinjena od svih pomoćnika direktora i direktora ogranaka), koja  je svoj prvi sastanak održala 12. aprila, a čiji zadatak je da ovaj projekat realizuje tokom narednih šest meseci.
– Iako je u pitanju novi dokument, on će se dosta oslanjati na već postojeća rešenja kojima je regulisana ova oblast. Želim da napomenem da se sistematizacija ne radi u cilju smanjenja broja zaposlenih i da, do sada, nismo dobili nikakve naloge da pravimo organizaciju poslova koja bi podrazumevala manji broj ljudi. Primarni cilj je, jednostavno, prilagođavanje stvarnim i dugoročnim potrebama Rudarskog basena „Kolubara”. Poznato je da trenutno, usled toga što je u proteklih dvadeset godina došlo do brojnih promena u tehnologiji i procesu rada, postoji mnogo dupliranih radnih mesta, kao i mesta koja nisu popunjena – rekao je Jeremić.

(Tekst o kadrovskoj politici i novoj sistematizaciji RB „Kolubara” objavljujemo u sledećem (1069.) broju lista „Kolubara”, koji izlazi sutra.)